ഉദുമ ഇടതിനൊപ്പം; സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു നിയമസഭയിലേക്ക്

Latest News Kerala | Kasaragod News | Kannur News | Mangalore News | National News | Gulf News | English News

ഉദുമ ഇടതിനൊപ്പം;  സി എച്ച് കുഞ്ഞമ്പു നിയമസഭയിലേക്ക്


ഉദുമ(www.kasaragodtimes.com 02.05.2021): സി.എച്ച്. കുഞ്ഞമ്പു (എല്‍.ഡി.എഫ്) 71162 (9286 വോട്ടിന് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു)
ബാലകൃഷ്ണന്‍ പെരിയ (യു.ഡി.എഫ്) 61876
എ. വേലായുധന്‍ (എന്‍.ഡി.എ) 19065

15 റൗണ്ട് പൂര്‍ത്തിയായി