മാറ്റിവെച്ച പ്ലസ് വണ്‍ പരീക്ഷ ഒക്ടോബര്‍ 26 ന്

Latest News Kerala | Kasaragod News | Kannur News | Mangalore News | National News | Gulf News | English News

മാറ്റിവെച്ച പ്ലസ് വണ്‍ പരീക്ഷ ഒക്ടോബര്‍ 26 ന്

മഴക്കെടുതിയെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ച പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ ഒക്ടോബർ 26 ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കും.സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി ബോർഡ് അറിയിച്ചു. പി.എസ്.സി അസി: എഞ്ചിനിയർ (സിവിൽ ) പരീക്ഷകൾ ഒക്ടോ: 28 ന് വ്യാഴാഴ്ച നടത്തും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നിലവിൽ ലഭിച്ച അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. ഒക്ടോ: 23 ന് നടക്കേണ്ടുന്ന ബിരുദതലം പ്രാഥമിക പരീക്ഷ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.പുതുക്കിയ തീയതി ഉടൻ അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഒക്ടോ: 30 ൻ്റെ ബിരുദതല പ്രാഥമിക പരീക്ഷയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല.