വിദ്യാർഥികളെ ഇറക്കി തിരിച്ചുവരികയായിരുന്ന സ്‌കൂൾ വാൻ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വൈദ്യുതി തൂണിലിടിച്ചു

കമ്പി പൊട്ടി വൈദ്യുതി ഓഫായതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി.

വിദ്യാർഥികളെ ഇറക്കി തിരിച്ചുവരികയായിരുന്ന സ്‌കൂൾ വാൻ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വൈദ്യുതി തൂണിലിടിച്ചു

കാസർകോട്: വിദ്യാർഥികളെ ഇറക്കി തിരിച്ചുവരികയായിരുന്ന സ്‌കൂൾ വാൻ നിയന്ത്രണം വിട്ട് വൈദ്യുതി തൂണിലിടിച്ചു. കമ്പി പൊട്ടി വൈദ്യുതി ഓഫായതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം. ചെമനാട് ജമാഅത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്‌കൂളിലെ വാനാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. കുട്ടികളെ വീടുകളിൽ ഇറക്കി തിരിച്ചുവരുന്നതിനിടെ പുലിക്കുന്ന് ഇറക്കത്തിലാണ് അപകടം. നിയന്ത്രണം വിട്ട വാൻ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിലിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് വാനിന് മുകളിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ വൈദ്യുതി ഓഫായതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി.